none
 
Què és la gamificació?

Què és la gamificació?

30/01/2020  |  Opinió personal, Informació

Avui dia, el terme gamificació és molt conegut i innovador en el sector de l'educació, però, què és exactament la gamificació?

La gamificació és un procés de transformació educativa a través del qual les experiències d'aprenentatge són viscudes com un joc. D'aquesta manera els nens assoleixen nous coneixements a través del joc, aquests jocs tenen objectius concrets per a fer que l'aprenentatge sigui intencionat tot i que els nens no se n'adonen. S'aprèn a través de la vivència i la manipulació del joc, és una experiència motivadora, al mateix temps, divertida i efectiva en el procés d'aprenentatge dels nens.

Però tots els jocs estan gamificats? Rotundament, no. No tots els jocs tenen una intenció educativa. Els jocs gamificats han estat creats per experts tant de l'educació, com del sector de la informàtica i els videojocs. A més, estan creats amb una intenció educativa i lúdica.

En el moment que un educador decideix crear una proposta gamificada a l'aula ha de plantejar-se diferents preguntes:

  • quin és realment l'objectiu de l'activitat?
  • per a quina edat està adreçat el joc?
  • quins aspectes utilitzar per motivar?
  • quina dinámica utilizar en l'activitat?

A moltes aules ja s'utilitza una plataforma anomenada Classcraft que aplica aquesta tècnica, però també existeixen altres alternatives similars. Habitualment existeixen diferents perfils, el mestre, els jugadors (alumnes) i també els pares. El professor és qui proposa els diferents jocs i dóna les instruccions.

Els infants de la nostra societat viuen en una era tecnològica molt avançada. Ells fan ús diàriament d'Internet i d'aparells electrònics, per tant, cal fer-ne sempre un bon ús i aprofitar-ho. Els pares han de ser conscients de l'ús que en fan els vostres fills de les noves tecnologies, i vetllar perquè se'n faci un ús responsable posant els límits necessaris.