none
 
Què pots fer quan acabis l'ESO?

Què pots fer quan acabis l'ESO?

03/05/2017  |  Proves d'accés

S'acosta el dia en què acabaràs d'estudiar l'ESO i els dubtes i la incertesa sobre el teu futur comencen a fer rebombori dintre el teu cervell.

Tant si has obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària com si no, serà el moment de decidir si vols continuar estudiant o començar a treballar.

Escollir el teu futur acadèmic o professional no és fàcil, per això és de vital importància informar-se molt bé de totes les opcions que tens al teu abast, tant a nivell formatiu com a nivell professional, i no prendre una decisió precipitada que desprès puguis lamentar.

 

Quines opcions tens?

Si vols continuar estudiant pots fer el batxillerat, pots optar per cursar un cicle formatiu de grau mitjà o pots cercar un curs de formació ocupacional per tal d'aprendre una professió que t'interessi. Depenent de la teva trajectòria acadèmica fins el moment et pot interessar més una opció o una altra.

Si per contra t'estimes més deixar d'estudiar  i començar a cercar feina, abans de posar-t'hi has de saber quines eines i mitjans tens a l'abast i quines són les teves habilitats. Has de tenir en compte que el teu nivell formatiu condicionarà el tipus de feina al que pots aspirar.

No et recomano que t'incorpores al mercat laboral sense haver assolit una bona formació ja que la competència, molt probablement, estarà més formada que tu i això et dificultarà trobar una bona feina.

Anem a veure doncs les diverses opcions que tenim:

Mapa d'estudis

 

Batxillerat

El batxillerat dura dos cursos i et servirà per a decidir si vols estudiar a la universitat o no i en què et vols especialitzar.

Hauràs d'escollir una d'aquestes tres possibilitats:

- Batxillerat d'arts

La modalitat d’arts s’adreça a totes aquelles persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat. Així que si ets una persona amb inquietuds relacionades amb el món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social, aquesta pot ser la teva modalitat.

- Batxillerat de ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a tots aquells estudiants interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines.

- Batxillerat d'humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

 

L'opció que decideixis escollir ha de ser coherent i anar coordinada amb els estudis superiors que vulguis realitzar posteriorment, tant si són professionals (Cicles Formatius de Grau Superior) com Universitaris.

 

Cicles formatius de grau mitjà

Els Cicles formatius de grau mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar-te, d'una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-te incorporar al món laboral.

Existeix una oferta molt àmplia de cicles que pots cursar. Els que han tingut més demanda a Catalunya durant el curs 2016 – 2017 han estat els següents:

- Cures auxiliars d'infermeria

- Sistemes microinformàtics i xarxes

- Gestió administrativa

- Electromecànica de vehicles automòbils

- Atenció a persones en situació de dependència

- Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

- Activitats comercials

- Emergències sanitàries

- Cuina i gastronomia

- Farmàcia i parafarmàcia

 

Una vegada superat el cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica de la professió corresponent i podràs optar per incorporar-te al món laboral o fer un cicle de grau superior mitjançant una prova d'accés, entre d'altres alternatives.

Altres opcions que també pots considerar

Ensenyaments artístics: Si les manualitats i les arts són el teu fort, potser et ve de gust d'estudiar art dramàtic, arts plàstiques, disseny, dansa o música, per fruir-ne com a afecció o per dedicar-t'hi professionalment.

Ensenyaments d'esports: Si t'apassiona l'esport i t'hi vols dedicar professionalment, aquests estudis et preparen per ser tècnic o tècnic superior especialitzat en atletisme, busseig esportiu, esports de combat, esports d'hivern, futbol i futbol sala, esports de muntanya i escalada, basquetbol, espeleologia, esports eqüestres, esports de vela, handbol i salvament i socorrisme.

Formació professional dual: A diferència de la formació professional tradicional, el nou model de formació professional dual permet als alumnes compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals, mitjançant un contracte o una beca.

I si no he aprovat l'ESO?

Pensar que qui no aprova l'ESO té poques sortides professionals és una equivocació. Si tens més de 16 anys i no has aprovat l'ESO però tens ganes de continuar aprenent coses, pots preparar-te per a superar unes proves que et permetran accedir als cicles formatius o als ensenyaments artístics i d'esports. També pots acollir-te a un programa de qualificació professional inicial (PQPI), entrar en una casa o taller d'oficis o anar per feina amb un curs de formació ocupacional.

Com has pogut veure, disposes de moltes opcions quan acabis l'ESO. Informa't i analitza l'entorn acadèmic i professional, sigues conscient de les teves capacitats i habilitats, així com de la teva vocació, i finalment decideix!