none
 
La tasca de l'escola i del professor: potenciar els talents de l'alumnat

La tasca de l'escola i del professor: potenciar els talents de l'alumnat

19/04/2017  |  Opinió personal

Per tal d'abordar aquest tema és necessari que ens plantegem algunes preguntes clau que ens serviran d'indicador per a veure en quina situació es troba el nostre sistema educatiu pel que fa a la capacitat de saber detectar el talent en els nostres estudiants.

A l'escola, sabem reconèixer a temps els talents dels nostres nois i noies?

El talent dels alumnes a l'escola no sempre és reconegut perquè de vegades no és identificat ni pel propi estudiant. El talent s'ha de saber cercar i reconèixer, se li han de donar oportunitats per a manifestar-se a través d'activitats educatives que combinin la competitivitat amb la col·laboració i l'individualització de l'ensenyament amb les tasques en equip.

Segons diversos estudis als quals he tingut accés el sistema educatiu, en general, disposa com a màxim d'un 10% d'alumnat amb altes capacitats o amb sobredotació, però d'alumnes talentosos en diversos àmbits en tenim en percentatges molt més elevats.

Caldrà avaluar i acompanyar eficaçment els alumnes d'altes capacitats però, a la vegada, s'ha de procurar no desaprofitar el talent potencial que mostren la immensa majoria d'estudiants en alguna matèria o activitat vital en concret.

Com podem optimitzar cadascun dels talents dels nostres alumnes? Caldria un replantejament pedagògic per poder aconseguir-ho sense perjudicar l'equitat del sistema?

El nostre sistema educatiu està fent, des de fa molts anys, grans esforços per atendre i ajudar els alumnes amb més dificultats per aprendre. Aquesta manera d'actuar resulta imprescindible per tal de garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats del sistema, això és indubtable.

Ara bé, al mateix temps, si volem optimitzar els talents dels nostres alumnes ens caldria començar a plantejar accions educatives concretes, que afavoreixin el descobriment, la potenciació i el reconeixement dels aspectes més talentosos dels nostres nois i noies.

I no faig referència només als alumnes d'altes capacitats sinó a tots aquells que poden destacar per sobre de la mitjana i arribar a excel·lents resultats en una o més àrees curriculars concretes, així com també en l'activitat artística o esportiva, en una bona capacitat per a les relacions socials o en una predisposició per a aprofitar al màxim la intel·ligència emocional. 

Així doncs, els professors haurien d'oferir als alumnes oportunitats per poder destacar, per poder demostrar les màximes aptituds en una destresa o conjunt d'habilitats que suposin exercir amb màxima competència una àrea concreta del coneixement científic o social, i fer-ho tant de forma individual (depenent dels casos concrets) com col·lectiva.

Quin sistema de potenciació del talent podríem posar en pràctica?

En aquest nou paradigma resulta obvi que assolir les competències bàsiques no ha de ser el llindar per a tothom sinó què l'objectiu ha de ser aconseguir que cada estudiant assoleixi el màxim de competències a les quals pugui arribar. Per tant, cal un replantejament de la concepció educativa que inverteix la majoria de recursos a recuperar alumnes amb dificultats, per passar a un enfocament on tothom ha de ser ajudat, no per compensar-lo de cap dèficit sinó perquè pugui explotar al màxim els talents que porta a dins.

Per tal d'aconseguir aquesta fita el plantejament pedagògic hauria d'estar basat en l'exigència, l'esforç amb sentit, el sacrifici i les ànsies de superació. I entrenat a partir del domini de l'atenció, de la capacitat d’aprendre de l'error, del saber desaprendre allò sobrer, de la producció audiovisual dels treballs escolars i, en definitiva, de l'aprofitament màxim de tots els recursos que l'escola pot oferir i fomentar, amb l'ajut de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

Què poden fer les escoles?

Les escoles han d'avançar envers una cultura del reconeixement dels bons resultats, del talent i de l'excel·lència.

Les escoles han d'esdevenir models d'exigència, i per això, han de mostrar-se exigents amb els seus equips directius, amb els seus projectes educatius i en la demanda de professionalitat del seu professorat (tant pel que fa a la seva formació inicial com a la formació contínua).

Les escoles han d'ajudar a fer aflorar un talent que ha de garantir als estudiants les competències per saber coordinar-se en equip, fer anàlisis crítiques de la realitat, aprendre de l'avaluació i autoexigir-se el màxim d'esforç per resoldre un repte o problema plantejat. S'ha d'aconseguir que els estudiants tinguin l'ambició de treure el màxim rendiment de si mateixos i no, com acostuma a succeir, deixar-se portar pel mínim esforç per tal d'assolir el rendiment bàsic exigit.

No es tracta doncs d'aconseguir resultats amb el mínim esforç possible sinó d'assolir el màxim de resultats amb el màxim d'esforç invertit.